.

Musikstemmeseddel

FestOrkestret kommer og spiller til Vismas julefrokost 2022

Du kan få indflydelse på hvad FestOrkestret skal spille til festen. Marker på stemmeseddelen nedenfor de 10 sange, du helst vil høre. Når du har trykket stem nederste på siden, skal du bekræfte. FestOrkestret spiller mindst de 20 sange, eller uddrag af dem, der får flest stemmer. Stemmerne tælles op 1 uge inden festen.

Tjek FestOrkestrets musik,  https://www.festorkestret.dk.