.

Musikstemmeseddel

FestOrkestret spiller på Kragerup Gods 7. dec 24

Du kan få indflydelse på hvilke sange FestOrkestret skal spille til festen. Marker på stemmeseddelen nedenfor de 10 sange, du helst vil høre. Når du har trykket stem nederste på siden, skal du bekræfte. FestOrkestret spiller mindst de 20 sange, eller uddrag af dem, der får flest stemmer. Stemmerne tælles op ugen inden festen.

Tjek FestOrkestrets musik,  https://www.festorkestret.dk.