.

Musikstemmeseddel

FestOrkestret spiller til Dans & Drinks den 3. Maj 2024 på Brede Høker.

Du kan få indflydelse på hvilke sange FestOrkestret skal spille til festen. Marker på stemmeseddelen nedenfor de 10 sange, du helst vil høre. Når du har trykket stem nederste på siden, skal du bekræfte. FestOrkestret spiller mindst de 20 sange, eller uddrag af dem, der får flest stemmer.

Tjek FestOrkestrets musik,  https://www.festorkestret.dk.