.

Musikstemmeseddel

FestOrkestret spiller til vejfest på Danmarksvej den 24. aug 2024

Du kan få indflydelse på hvilke sange FestOrkestret skal spille til festen. Marker på stemmeseddelen nedenfor de 10 sange, du helst vil høre. Når du har trykket stem nederste på siden, skal du bekræfte. FestOrkestret spiller mindst de 20 sange, eller uddrag af dem, der får flest stemmer. Stemmerne tælles op ugen inden festen.

Tjek FestOrkestrets musik,  https://www.festorkestret.dk.