2 02, 2024

Scania jul 2024

. Musikstemmeseddel FestOrkestret spiller hos Scandias Julefrokost 2024. Du kan få indflydelse på hvilke sange FestOrkestret skal spille til festen. Marker på stemmeseddelen nedenfor de 10 sange, du helst vil høre. Når du har trykket stem [...]

30 01, 2024

Copydan 13. Juni 2024

. Musikstemmeseddel FestOrkestret spiller hos Copydan 13. Juni 2024. Du kan få indflydelse på hvilke sange FestOrkestret skal spille til festen. Marker på stemmeseddelen nedenfor de 10 sange, du helst vil høre. Når du har trykket [...]

25 01, 2024

Signe og Glynn 22. Juni 2024

. Musikstemmeseddel FestOrkestret spiller til Signe og Glynns Bryllup 22. Juni 2024. Du kan få indflydelse på hvilke sange FestOrkestret skal spille til festen. Marker på stemmeseddelen nedenfor de 10 sange, du helst vil høre. Når [...]

25 01, 2024

Høker 3. maj 2024

. Musikstemmeseddel FestOrkestret spiller til Dans & Drinks den 3. Maj 2024 på Brede Høker. Du kan få indflydelse på hvilke sange FestOrkestret skal spille til festen. Marker på stemmeseddelen nedenfor de 10 sange, [...]

22 11, 2023

Anita og Bo 21. sept 2024

. Musikstemmeseddel FestOrkestret spiller til Anita og Bos bryllup den 21. sept. 2024. Du kan få indflydelse på hvilke sange FestOrkestret skal spille til festen. Marker på stemmeseddelen nedenfor de 10 sange, du helst vil [...]

7 11, 2023

MyCruise 6. okt 2023 ( Cloned )

. Musikstemmeseddel FestOrkestret spiller til Insparis Julefrokost den 8. dec 2023. Du kan få indflydelse på hvilke sange FestOrkestret skal spille til festen. Marker på stemmeseddelen nedenfor de 10 sange, du helst vil høre. Når du [...]

28 09, 2023

MyCruise 6. okt 2023

. Musikstemmeseddel FestOrkestret spiller hos MyCruise 6. okt 2023. Du kan få indflydelse på hvilke sange FestOrkestret skal spille til festen. Marker på stemmeseddelen nedenfor de 10 sange, du helst vil høre. Når du har trykket [...]

10 09, 2023

Marianne og Frank 17. aug 2024

. Musikstemmeseddel FestOrkestret spiller til Marianne og Franks bryllup den 17. aug 2024. Du kan få indflydelse på hvilke sange FestOrkestret skal spille til festen. Marker på stemmeseddelen nedenfor de 10 sange, du helst vil [...]

9 08, 2023

Socialdemokratiet kongres 2023

. Musikstemmeseddel FestOrkestret spiller til Socialdemokratiets kongres den 23. sept 2023. Du kan få indflydelse på hvilke sange FestOrkestret skal spille til festen. Marker på stemmeseddelen nedenfor de 10 sange, du helst vil høre. Når du [...]

28 05, 2023

DRS 19 April 2024

. Musikstemmeseddel FestOrkestret spiller til DRS festen 19. april 2024. Du kan få indflydelse på hvilke sange FestOrkestret skal spille til festen. Marker på stemmeseddelen nedenfor de 10 sange, du helst vil høre. Når du har [...]

Go to Top